ČOV obce

                                              zpět

Čistírna odpadních vod obce Velký Ratmírov

Základní projektové kapacitní parametry :  čistírna celkem        biologická část čistírny

                     Qh [l/s]                                    1,38                          1,38

                     Q max. srážkový [l/s]                 6,3                            6,3

                     Qd [m3/d]                                  00                             00

Počet připojených ekviv. obyvatel (dle BSK5)     484                           484

                     BSK5 [kg/d]                               2,4                            2,4 

  

Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a nenaplněné kapacitě, lze zatížit přiměřeným množstvím odpadními vodami - návozem ze septiků (cca 10m3) v jednom dnu. Čistící efekt není možno na ČOV zatěžovat větším množstvím odpadních vod. Tyto hmoty mohou být na ČOV zneškodňovány jen výjimečně, po předchozím souhlasu technologa.

  • Kolaudace čistírny byla 23.11.2004  - zahájen zkušební provoz
  • Začátek trvalého provozu dne 1.12.2005 
  • Foto ČOV

   

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode